Vibay 

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

Tên lửa S-300 luyện tập đánh địch đột nhập đường không

Đoàn tên lửa phòng không 64 (Sư đoàn phòng không 361, Quân chủng PK-KQ) được giao trọng trách bảo vệ Thủ đô Hà Nội và các mục tiêu quan trọng khác ở khu vực miền Bắc.
Tên lửa S-300 Việt Nam, Sư đoàn phòng không 631

Tuy còn non trẻ, song do triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp trong tổ chức huấn luyện và SSCĐ, nên Đoàn tên lửa phòng không 64 đã đạt được nhiều thành tích tốt, với 4 lần tổ chức diễn tập cơ động vòng tổng hợp, được cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 2 lần đạt giải nhất trong tham gia Hội thao kíp chiến đấu tên lửa phòng không S-300 cấp Quân chủng.

Xin giới thiệu cùng bạn đọc một số hình ảnh trong buổi luyện tập đánh địch đột nhập đường không của Đoàn tên lửa phòng không 64:

Tên lửa S-300 luyện tập đánh địch đột nhập đường không
Trực ban Sở chỉ huy Đoàn tên lửa phòng không 64 phát tín hiệu báo động chiến đấu.
Tên lửa S-300 luyện tập đánh địch đột nhập đường không
Chỉ huy lực lượng và phương tiện ra chiếm lĩnh công sự, triển khai chiến đấu.
Tên lửa S-300 luyện tập đánh địch đột nhập đường không
Các kíp xe nhận lệnh triển khai vũ khí, khí tài.
Tên lửa S-300 luyện tập đánh địch đột nhập đường không
Khẩn trương lên xe, sẵn sàng cơ động.
Tên lửa S-300 luyện tập đánh địch đột nhập đường không
Nhân viên tiêu đồ theo dõi, quản lý chắc "mục tiêu" trên không.
Tên lửa S-300 luyện tập đánh địch đột nhập đường không
Xe đạn tên lửa S-300 thực hành cơ động.
Tên lửa S-300 luyện tập đánh địch đột nhập đường không
Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe đạn tên lửa.
Tên lửa S-300 luyện tập đánh địch đột nhập đường không
S-300 là loại tên lửa có hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao, có thể tiêu diệt hiệu quả các phương tiện tiến công đường không của địch.
Tên lửa S-300 luyện tập đánh địch đột nhập đường không
Xe điều khiển thực hành cơ động...
Tên lửa S-300 luyện tập đánh địch đột nhập đường không
...nhanh chóng chiếm lĩnh trận địa.
Tên lửa S-300 luyện tập đánh địch đột nhập đường không
Giao nhiệm vụ cho các thành phần xe điều khiển.
Tên lửa S-300 luyện tập đánh địch đột nhập đường không
 
Tên lửa S-300 luyện tập đánh địch đột nhập đường không
Hệ thống an-ten trên xe điều khiển bắt đầu vận hành.
Tên lửa S-300 luyện tập đánh địch đột nhập đường không
Xe ra đa bắt, bám sát mục tiêu...
Tên lửa S-300 luyện tập đánh địch đột nhập đường không
Kíp chiến đấu xe điều khiển tập trung cao độ, tính toán chính xác, "phóng đạn" đúng thời cơ, tiêu diệt gọn "mục tiêu", hoàn thành bài tập đánh địch đột nhập đường không.


http://www.baodatviet.vn/hinh-anh/su-doan-phong-khong-361-luyen-tap-voi-ten-lua-s-300-2356291/?p=1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét