Vibay

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

Bản đồ mốc giới Việt Nam - Trung Quốc theo toạ độ từ nghị định thư phân giới cắm mốc

Một số bản đồ mốc giới Việt Nam - Trung Quốc theo tọa độ từ nghị định thư phân giới cắm mốc của hai tác giả là Dương Danh HuyPhan Văn Song đăng trên Dân Luận ngày 16/9/2013.

Các điểm vuông trên bản đồ là cột mốc, cột mốc kép, cột mốc phụ theo nghị định thư.

Các con số 5, 10, 15, ... là số của các cột mốc 5, 10, 15, ... theo nghị định thư.

Các đường đỏ là biên giới theo CIA World DataBank II với số liệu từ thập niên 80 (ie nó là đường mà theo các cơ quan của Mỹ là biên giới dựa trên thông tin họ biết lúc đó).

Chú ý: Đây không phải là các bản đồ do một cơ quan hữu trách của Việt Nam công bố chính thức.Bản đồ chi tiết: https://drive.google.com/folderview?id=0B1a3DhjI2VdIeENOYkRHTHRiVjA&usp=sharing

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét