Vibay

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

Mã tạo danh sách phát/ playlist nhạc MP3 - MP3 playlist player codeKhi tạo một album nhạc tại Nhaccuatui.com, tôi muốn có trong album bài hát Cô láng giềng do ca sĩ Trần Thái Hòa thể hiện nhưng bài này không có trên Nhaccuatui (Tìm kiếm ngày 20-8-2013). Do đó, tôi tạo ra trình phát nhạc của riêng mình dựa dịch vụ của MP3 Player để tiện thêm vào bất cứ bài hát nào mình thích. Bạn có thể upload bài hát lên Kiwi6.com, sau đó đi đến trang lưu trữ bài hát bạn vừa upload để lấy đường dẫn (URL) của tệp tin chứa bài hát ở ngay dưới chữ Direct Hotlink: rồi dán vào đoạn mã tạo danh sách phát MP3 dưới đây:

<div class="player"> <object width="400" height="300" type="application/x-shockwave-flash" data="http://socplay.weebly.com/uploads/1/1/4/1/11413983/player_mp3_multi.swf"> <param name="movie" value="http://socplay.weebly.com/uploads/1/1/4/1/11413983/player_mp3_multi.swf"> <param name="FlashVars" value="mp3=http://k002.kiwi6.com/hotlink/oj4337y666/hoa_tim_ngoai_san--elvis_phuong.mp3|http://k002.kiwi6.com/hotlink/3i06y32mee/ha_trang--elvis_phuong.mp3|http://k002.kiwi6.com/hotlink/nf066ae74j/loi_cu_ta_ve--bang_kieu.mp3|http://k002.kiwi6.com/hotlink/2uj0ekc03t/tuoi_da_buon--elvis_phuong.mp3|http://k002.kiwi6.com/hotlink/33mw211744/dua_em_tim_dong_hoa_vang--khanh_linh.mp3|http://k002.kiwi6.com/hotlink/y2j47p3j97/thu_hat_cho_nguoi--quang_dung.mp3|http://k002.kiwi6.com/hotlink/q0cd9vl8c3/nhu_canh_vac_bay--hong_nhung.mp3|http://k002.kiwi6.com/hotlink/vw819kv0l0/ha_noi_dem_tro_gio--my_linh.mp3|http://k002.kiwi6.com/hotlink/vhab8warl5/lk_bon_mua.mp3|http://k002.kiwi6.com/hotlink/hlbqu07354/Chuyen_tinh_buon--sy_phu.mp3|http://k002.kiwi6.com/hotlink/bd730inc4f/nhin_nhung_mua_thu_di--elvis_phuong.mp3|http://k002.kiwi6.com/hotlink/y4cc1562lh/chuyen_hoa_sim_1--2--3--4.mp3&amp;autoplay=1&amp;width=400&amp;height=300&amp;showvolume=1&amp;title=Hoa tím ngoài sân - Elvis Phương|Hạ trắng - Elvis Phương|Lối cũ ta về - Bằng Kiều|Tuổi đá buồn - Elvis Phương|Đưa em tìm động hoa vàng - Khánh Linh|Thu hát cho người - Quang Dũng|Như cánh vạc bay - Hồng Nhung|Hà Nội đêm trở gió - Mỹ Linh|LK bốn mùa - Hải ngoại|Chuyện tình buồn - Sỹ Phú|Nhìn những mùa thu đi - Elvis Phương|LK nhạc vàng tuyển chọn - Hải ngoại&amp;bgcolor1=4da6a9&amp;bgcolor2=2d8689"> </object> </div>


  Trong đó:
 • http://k002.kiwi6.com/hotlink/oj4337y666/hoa_tim_ngoai_san--elvis_phuong.mp3 là URL tệp tin MP3 chứa bài hát Hoa tím ngoài sân do Elvis Phương trình bày được lưu trữ trực tuyến trên Kiwi6.com
 • | là ký tự nằm giữa hai URL tệp tin MP3 hoặc hai tiêu đề bài hát
 • Hoa tím ngoài sân - Elvis Phương là tiêu đề bài hát
 • autoplay=1 Tự động phát, =0 để đặt giá trị ngược lại
 • width=400 Trình phát rộng 400px
 • height=300 Trình phát cao 300px
 • showvolume=1 hiển thị thanh chỉnh âm
 • bgcolor1=4da6a9 Đặt giá trị màu nền cho đường viền trình phát
 • bgcolor2=2d8689 Đặt giá trị màu nền cho danh sách tiêu đề bài hát
Bản quyền @ Socplay.blogspot.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét