Vibay

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

Quốc vụ khanh Anh nói về Biển Đông

Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Hugo Swire của Anh nói rằng Anh Quốc không nên hăng hái về chủ đề Biển Đông và rằng chủ đề có tính khu vực cần phải được các cường quốc trong khu vực quyết định.
Thêm chi tiết: http://www.bbc.co.uk/viet...

Xem trên YouTube: http://www.youtube.com/wat...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét