Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

Tư lệnh PK-KQ Việt Nam: Pháo cao xạ đóng vai trò quan trọng

LTS: Đừng nghi ngờ, pháo cao xạ bắn rơi được cả tên lửa hành trình !

30/3/12-Phát huy truyền thống vẻ vang của mình, Bộ đội Pháo cao xạ đang nỗ lực vươn lên khẳng định vai trò quan trọng, thành phần chủ yếu trong thế trận phòng không bảo vệ bầu trời Tổ quốc.

Đề cập đến vấn đề này, phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã có cuộc trò chuyện với Trung tướng Phương Minh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Chủ nhiệm Phòng không toàn quân.Trung tướng Phương Minh Hòa.

- Chào Tư lệnh! Hôm nay Tư lệnh có gì phấn khởi vậy?

Trung tướng Phương Minh Hòa: Vừa đi thăm và kiểm tra một số đơn vị pháo cao xạ, tôi rất hài lòng về kết quả huấn luyện, SSCĐ, chấp hành kỷ luật, xây dựng đơn vị… của bộ đội.

Trải qua gần 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ bộ đội pháo cao xạ đã không quản ngại hy sinh, gian khổ, luôn đoàn kết, gắn bó, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Truyền thống hào hùng đó đang được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ pháo cao xạ giữ gìn và phát huy trong sự nghiệp quản lý và bảo vệ vững chắc vùng trời thân yêu của Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đó chính là nguồn động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng pháo cao xạ thế hệ hôm nay vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Trong thế trận phòng không bảo vệ bầu trời Tổ quốc hiện nay, vai trò của bộ đội pháo cao xạ được xác định như thế nào, thưa Tư lệnh?

Trung tướng Phương Minh Hòa: Nét độc đáo, đặc sắc, nhất quán xuyên suốt trong đường lối lãnh đạo cách mạng của Đảng quyết định đến thắng lợi của công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc,

thống nhất đất nước trước đây và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn hiện nay là xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân.

Xây dựng thế trận phòng không đáp ứng yêu cầu của cuộc chiến tranh nhân dân là vấn đề cơ bản quyết định thắng lợi trên mặt trận đất đối không, nhằm quản lý và bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc XHCN trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Pháo cao xạ là một trong các lực lượng chủ yếu của thế trận phòng không tiêu diệt các phương tiện đột nhập, tiến công đường không tầng trung và tầng thấp, bảo vệ các mục tiêu,

yếu địa, vùng trời, vùng biển, đảo, thềm lục địa, biên giới của Tổ quốc và tham gia bảo vệ các lực lượng trong từng khu vực phòng thủ của đất nước.

Pháo cao xạ cùng với các lực lượng tên lửa phòng không, không quân và các loại hỏa lực phòng không khác tạo nên một hệ thống hỏa lực liên hoàn, rộng khắp nhiều tầng, nhiều lớp, có hiệu quả, tiêu diệt các phương tiện xâm nhập và tập kích đường không của các thế lực thù địch.

Ngày nay, mặc dù tác chiến đường không đã có sự thay đổi căn bản và đặt ra yêu cầu rất cao, song vai trò của pháo cao xạ trong lực lượng phòng không ba thứ quân vẫn hết sức quan trọng.

- Bộ tư lệnh Quân chủng PK-KQ đã làm gì để bộ đội cao xạ tiếp tục khẳng định vai trò đó, thưa Tư lệnh?

Trung tướng Phương Minh Hòa: Nhận thức rõ vai trò của pháo cao xạ, với tư cách là lực lượng nòng cốt trong lực lượng phòng không ba thứ quân, Quân chủng PK-KQ đã tiến hành đồng bộ nhiều việc, nhưng quan trọng nhất là đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng đường hướng về việc xây dựng lực lượng pháo cao xạ và các lực lượng phòng không ba thứ quân theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại”.

Đây chính là sợi chỉ đỏ để xây dựng, phát triển lực lượng pháo cao xạ đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc Việt Nam XHCN trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Pháo cao xạ tiêu diệt mục tiêu trên không tại Trường bắn TB1, trong diễn tập có bắn đạn thật năm 2011. Ảnh: qdnd.

- Như đồng chí vừa nêu thì vấn đề quan trọng hiện nay là cần phải tập trung xây dựng lực lượng phòng không ba thứ quân thật sự vững mạnh... Vậy theo Tư lệnh, để làm tốt điều đó cần phải tập trung vào những vấn đề gì?

Trung tướng Phương Minh Hòa: Để xây dựng lực lượng pháo cao xạ góp phần xây dựng lực lượng phòng không ba thứ quân theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”,

cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong giai đoạn cách mạng mới, chú trọng tập trung vào các vấn đề chính sau đây:

Trước hết, cần tập trung xây dựng từng đơn vị và toàn lực lượng vững mạnh về chính trị, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trở thành một khối thống nhất về ý chí và hành động,

luôn nhận thức đúng về tình hình nhiệm vụ, thường xuyên nêu cao cảnh giác cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng thời phải thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực ban, trực chiến các cấp.

Tổ chức hiệp đồng tác chiến phòng không chặt chẽ trong từng khu vực phòng thủ, phát huy vai trò lực lượng pháo cao xạ của Quân chủng PK-KQ, của bộ đội địa phương, dân quân tự vệ.

Tăng cường luyện tập xử lý kịp thời, chính xác các tình huống tác chiến phòng không theo đúng Chỉ lệnh của Tổng Tham mưu trưởng.

Tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “Cơ bản - thiết thực - vững chắc”.

Tổ chức xây dựng lực lượng phòng không có số lượng hợp lý, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Bảo đảm quản lý, khai thác có hiệu quả vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo đảm tốt hậu cần cho sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu.

Để thực hiện tốt các nội dung trên, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chỉ huy và chính quyền các cấp đối với lực lượng pháo cao xạ.

Phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, nhất là trên các địa bàn và khu vực phòng thủ chiến lược trong việc xây dựng lực lượng phòng không ba thứ quân.

Tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống “lấy ít địch nhiều”, “lấy chất lượng cao thắng số lượng đông” và nghệ thuật xây dựng tiềm lực, nghệ thuật tạo và chuyển hóa thế trận phòng không trong cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc.

Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong các lực lượng phòng không nói chung và pháo cao xạ nói riêng…

- Xin cảm ơn Tư lệnh!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét