Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

Viện công nghệ và những đóng góp cho ngành công nghiệp quốc phòng


Từ nghiên cứu đến nay tổng cục công nghiệp quốc phòng đã sản xuất các loại đạn pháo chiến dịch cơ bản có trong trang bị quân đội ta, còn có sản phẩm áo giáp chống đạn súng AK-47 bắn ở khoảng cách 15m,...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét