Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012

Diễn tập tác chiến "Khu vực phòng thủ"


14/6/12- Diễn tập là một hình thái huấn luyện cao nhất của quân đội, trong đó diên tập khu vực phòng thủ là vận hành theo cơ chế 02 của bộ chính trị là: “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan, ban ngành, đoàn thể làm tham mưu, trong đó cơ quan quân sự công an làm nòng cốt”. Đối với lực lượng vũ trang được vận hành diễn tập theo 4 trạng thái sẵn sàng chiến đấu, từ trạng thái sẳn sàng chiến đấu thường xuyên, lên trạng thái sẳn sàng chiến đấu tăng cường, từ trạng thái sẳn sàng chiến đấu tăng cường, lên trạng thái sẳn sàng chiến đấu cao, và từ trạng thái sẳn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẳn sàng chiến đấu toàn bộ.

Đối với địa phương vận hành cơ chế 02 trong diễn tập, khi lực lượng vũ trang chuyển trạng thái sẳn sàng chiến đấu thì địa phương chuyển vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chống gây rối, bạo loạn, thực hiện thiết quân luật giới nghiêm. Khi lực lượng vũ trang chuyển trạng thái sẳn sàng chiến đấu cao lên toàn bộ. Địa phương chuyển mọi hoạt động thời bình sang thời chiến, thực hiện lệnh tổng động viên của chủ tịch nước.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét